„BON PODARUNKOWY”

Zasady realizacji.

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż Bonu Podarunkowego (Sprzedawca Bonu) jest firma Soledo Adrian Walaszczyk z siedzibą przy ul. Kiedrzyńskiej 75/76 w Częstochowie.
 2. Miejscem zakupu Bonu podarunkowego jest sklep dziecięcy BABYSPEC przy ul. Kiedrzyńskiej 24/32 w Częstochowie.
 3. Każdy Bon posiada określoną wartość bonu, datę ważności oraz indywidualny numer.
 4. Wartość bonu jest ustalana każdorazowo - na indywidualne życzenie Kupującego o nominale 100 zł lub jego krotności (np. 100, 200, 300 itd.)
 5. Zapłata za Bon Podarunkowy następuje gotówką lub karta płatniczą. Każdorazowo Kupujący otrzymuje dokument „Dowód Zapłaty z niepowtarzalnym numerem ewidencyjnym, którego odbiór kwituje własnym podpisem.
 6. Bon Podarunkowy Babyspec jest środkiem płatniczym wyłącznie w sklepie stacjonarnym Babyspec w Częstochowie wtedy gdy:
  • a) wartość zakupionych towarów jest równa wartości nominalnej Bonu;
  • b) wartość zakupionych towarów przekracza wartość nominalną Bonu;
  • c) wartość towarów jest niższa niż wartość nominalna Bonu.
  • W przypadku b) Klient dopłaca kwotę przekraczającą wartość Bonu.
  • W przypadku c) Klient nie otrzymuje zwrotu różnicy.
  • Identyczne zasady obowiązują w sytuacji, gdy Klient przekaże kilka bonów – liczone wg sumy wartości tych bonów.
 7. Bon Podarunkowy można wykorzystać tylko jeden raz. Wykorzystanie Bonu Podarunkowego odbywa się poprzez bezzwrotne przekazanie Sprzedawcy w momencie płatności za: wózki dla dzieci, krzesełka do karmienia, samochody na akumulator, łóżeczka dziecięce i akcesoria, rowerki, hulajnogi, foteliki dla dzieci oraz wszelkie dokonane zakupy dostępne w sklepie.
 8. Bon Podarunkowy ważny jest przez okres 3 miesięcy od daty zakupu Bonu.
 9. Bon Podarunkowy niezrealizowany w terminie, w którym obowiązuje – przepada bez prawa zwrotu pieniędzy oraz prawa do jego realizacji.
 10. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 11. Bon Podarunkowy jest bonem wyłącznie na okaziciela. Realizacja transakcji za pośrednictwem Bonu będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.
 12. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca Bonu nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone lub uszkodzone, po przekazaniu ich Nabywcy.
 13. Bony Podarunkowe, które są uszkodzone, posiadają nieczytelny numer nie będą akceptowane.
 14. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia Sprzedawcy Bonu co do jego autentyczności, Sprzedawca Bonu celem potwierdzenia ma prawo żądać okazania oryginalnego „Dowodu Zapłaty” opisanego w pkt. 5 Każda ujawniona próba fałszerstwa Bonu, będzie natychmiast zgłaszana na Policję.
 15. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: : marketingsoledo@gmail.com