w3c

w3c

Polityka prywatności

Polityka Prywatności reguluje kwestie pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, stosowania plików cookies na potrzeby prowadzenia sklepu internetowego www.babyspec.pl oraz określa uprawnienia Użytkownika.

Administratorem Danych Osobowych jest właściciel sklepu internetowego www.babyspec.pl – firma:
Soledo Walaszczyk, Parzyjagła Spółka Jawna
ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa
NIP: 9492234339
będący Usługodawcą sklepu Internetowego www.babyspec.pl

Kontakt:

Soledo Walaszczyk, Parzyjagła Spółka Jawna
ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa
e-mail: biurosoledo@babyspec.pl
nr telefonu: +48 662 881 621

§ 1. Cel i zakres i czas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe
Informujemy, że na potrzeby funkcjonowania sklepu internetowego gromadzi, zapisuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia, jego sprzedaży i fizycznej wysyłki towaru do wskazanego miejsca doręczenia. W szczególności wykorzystywane są niezbędne dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia, umowy kupna-sprzedaży i wysyłki towaru.
Podstawą do podania i przetwarzania Państwa danych osobowych jest konieczność prawidłowej realizacji złożonego zamówienia tj. art. 6 ust. 1, lit. b) RODO. Podstawą przetwarzania danych w postaci identyfikatorów internetowych jest prawnie uzasadniony interes Soledo Walaszczyk, Parzyjagła Sp. J polegający na konieczności zapewnienia należytego funkcjonowania strony www.sklep.babyspec.pl, utrzymania jej wydajności i ułatwienia użytkowania, tj. art. 6 ust. 1, lit. f) RODO.

Powyższe czynności dotyczą również ewentualnych działań wynikających z zapisów gwarancyjnych a realizowanych w toku postępowania reklamacyjnego.

Ponadto czynności zgromadzenia danych mogą być również związane z innymi przypadkami wynikającymi z komunikacji Użytkownika poprzez email, Live Chat itp.

2. Przekazywanie danych osobowych

Firma Soledo Walaszczyk, Parzyjagła Sp. J na potrzeby procesu realizacji wysyłki towaru za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej np. (DPD, Inpost, Ruch, Poczta) – tylko i wyłącznie w takich przypadkach przekazuje wybranej przez Użytkownika (w procesie składania zamówienia ) firmie kurierskiej niezbędne dane podane przez Użytkownika dla celów prawidłowej dostawy towaru.

- Firma Soledo Walaszczyk, Parzyjagła Sp. J na potrzeby procesu reklamacyjnego wymagającego wykorzystania usługi zewnętrznej firmy kurierskiej (np. „door to door”), po uzgodnieniu z Użytkownikiem – przekazuje niezbędne dane dla celów prawidłowego odbioru/wysyłki towaru.

- Firma Soledo Walaszczyk, Parzyjagła Sp. J na potrzeby procesu realizacji zakupów w „systemie ratalnym”, prowadzonym przez zewnętrznego operatora finansowego, z którym firma ma podpisaną umowę współpracy – przekazuje niezbędne dane Użytkownika dla celów prawidłowego zrealizowania tego typu sprzedaży.

- Firma Soledo Walaszczyk, Parzyjagła Sp. J ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

3. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez firmę SOLEDO Walaszczyk, Parzyjagła Sp. J
wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji umowy sprzedaży oferowanych towarów
oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z
tej umowy.

4. Ochrona danych

Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane w formularzu na stronie sklepie internetowego są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Firma Soledo Walaszczyk, Parzyjagła Sp. J oświadcza, że nie sprzedaje danych osobowych swoich Klientów.

§ 2. Pliki cookies

1. Co to są pliki Cookies?

Witryna www.babyspec.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Dlaczego stosujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies m.in. w celach ułatwiających proces przeglądania witryny, składania zamówień, zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy. Pliki „Cookies” pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio prezentować sklep internetowy dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb.

Wykorzystanie plików cookies jest realizowane w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (w takim przypadku administratorem zewnętrznych plików cookie jest Google Inc z siedzibą w USA). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

3. Rodzaje wykorzystywanych plików „Cookies”:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
-„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Kontrola plików „Cookies”
Każdy użytkownik sklepu internetowego, ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zmian, o których mowa powyżej można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika.
Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna w poszczególnych przeglądarkach internetowych, takich jak: Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari  Itp.

§ 3. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik sklepu internetowego ww.sklep.babyspec.pl ma prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- do uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania treści tych danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych,
- usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
- do przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

§ 4. Zapisy końcowe

- Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
- Polityka Prywatności stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego www.babyspec.pl
Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: www.babyspec.pl/content/regulamin
- Każdy Użytkownik odwiedzający niniejszy sklep internetowy podlega zapisom niniejszej Polityki Prywatności oraz Regulaminu sklepu, zaś dalsze korzystanie, w tym dokonywanie zamówień poprzez sklep internetowy oznacza akceptację Użytkownika zapisów z nich wynikających

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: