w3c

w3c

Regulamin sklepu internetowego www.babyspec.pl

Właścicielem sklepu internetowego www.babyspec.pl jest:
SOLEDO Walaszczyk, Parzyjagła Sp. J.
ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa
NIP: 9492234339

Kontakt:

BabySpec
ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa
e-mail: marketingsoledo@babyspec.pl
nr telefonu: 609 897 970

Sklep internetowy www.babyspec.pl prowadzi detaliczną sprzedaż produktów dziecięcych – sprawdzonych producentów oraz importerów, których znaki towarowe oraz posiadana marka gwarantują swoim klientom i użytkownikom wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz satysfakcję z użytkowania.
Producenci zobowiązani są na swoich produktach umieszczać wszystkie niezbędne i wymagane odpowiednimi przepisami stosowane oznaczenia posiadanych certyfikatów, atestów i norm.

Sklep www.babyspec.pl do prezentacji produktów stosuje dane techniczne, opisy, zdjęcia, multimedia itp. pozyskiwane z oficjalnych źródeł pochodzących bezpośrednio od producentów/importerów.

Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.



§ 1. Zamówienia

1. Sklep internetowy www.babyspec.pl czynny jest przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. W tym czasie można przeglądać prezentowane oferty handlowe, składać zamówienia do koszyka, wypełniać formularze oraz przesyłać pisemną komunikację za pomocą poczty email.

2. Komunikacja zwrotna oraz obsługa zamówień sklepu internetowego odbywa się w godzinach pracy sklepu internetowego tj.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00

3. Zamówienia można składać w jeden z wybranych sposobów:
- „po zalogowaniu się” - w systemie poprzez formularz zamówienia i za pośrednictwem
„koszyka zakupów",
- „bez logowania się” w systemie – poprzez formularz zamówienia,
- pisemnie przez email przesłany na adres: esklep@babyspec.pl
- telefonicznie - podczas rozmowy z Koordynatorem sklepu internetowego

4. Prawidłowe złożenie zamówienia wymaga podania przez Klienta prawdziwych danych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia i wysyłki:
- zamawiany produkt/produkty - marki, modelu i kolor zamawianego towaru
- zamówiona ilość
- sposób i uzgodniony termin dostarczenia
- całkowite koszt dostawy
- forma płatności
- adres dostawy
- dane kontaktowe nr telefonu, adres e-mail zamawiającego

5. Wszystkie otrzymane zamówienie – są pisemnie potwierdzane przez sklep internetowy.
Zamówienia telefonicznie wymagają dodatkowo pisemnego potwierdzenia Zamawiającego, jako odpowiedzi na otrzymane potwierdzenie ze sklepu.

6. Istnieje możliwość w niektórych sytuacjach, że obsługa sklepu kontaktuje się na podane przez Klienta dane kontaktowe w celu: wyjaśnienia, doprecyzowania i ustalenia indywidualnych warunków realizacji zamówienia.

7. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w ofercie sklepu internetowego. Duża część produktów dostępna jest w magazynie Sprzedającego. Czas realizacji wynosi zazwyczaj do 7 dni roboczych. Może występować sytuacja gdy dany produkt na daną chwilę nie jest dostępny w magazynie Sprzedającego i/lub Producenta/Importera. Wówczas indywidualnie a po informacji od Producenta/Importera ustalany jest czas dostawy produktu i realizacji zamówienia za wiedzą i zgodą Klienta. Jeśli Klientowi nowy termin dostawy nie odpowiada – może bez żadnych kosztów anulować złożone zamówienie.

8. Zamówienia nie potwierdzone lub co do których będą wątpliwości bez możliwości wyjaśnienia z powodu braku kontaktu z zamawiającym nie będą realizowane.

9. Realizacja i wysyłka towaru odbywa się dopiero w momencie, gdy obsługa sklepu stwierdzi całkowitą poprawność złożonego zamówienia zgodnie z pkt. 4 niniejszego paragrafu.

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT – na uprzednio zgłoszone życzenie Klienta, który w tym celu obowiązany jest podać dokładne i prawdziwe dane wymagane do faktury.


§ 2. Płatności


1. Ceny wszystkich oferowanych wózków i innych artykułów są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Każda sprzedaż dokumentowana jest paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT wyrażona w polskich złotych (PLN)

2. Możliwe są rodzaje płatności spośród:
- płatność kurierowi gotówką przy odbiorze towaru,
- płatność kurierowi kartą płatniczą przy odbiorze towaru,
- płatność internetowa za pośrednictwem systemu Przelewy24
- płatność przelewem bankowym na wskazane konto bankowe, na zasadzie przedpłaty – towar zostanie wysłany w chwili zaksięgowania przelewu bankowego

Numer konta bankowego:
Soledo Walaszczyk, Parzyjagła Spółka Jawna
mBank PL 78 1140 2004 0000 3202 7814 0735

- płatność gotówką, kartą płatniczą lub za pomocą aplikacji w smartfonie w momencie odbioru zamówionego towaru w naszym sklepie stacjonarnym w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45,

- rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.




§ 3. Wysyłka /odbiór towaru

1. Odbiór osobisty – w sklepie stacjonarnym BabySpec w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 45

2. Wysyłka za pośrednictwem firm kurierskich (DPD, Inpost) - towar wysyłany jest w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu.

3. Odbiór produktu przesłanego za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD - muszą Państwo pokwitować własnoręcznym podpisem. W momencie pokwitowania przechodzi na Państwo prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.

4. Po odbiorze przesyłki należy niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod względem kompletności i zgodności ze złożonym zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Jednocześnie należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę przedstawiając mu wypełniony i podpisany protokół ewentualnej szkody.

5. Nie realizujemy wysyłek zagranicznych. Towar wysyłamy wyłącznie na terenie Polski.



§ 4. Gwarancje i reklamacje

1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu.

2. Oferowane produkty objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy zgodnie z zapisami w kartach gwarancyjnych. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

3. Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klienta do sprzedawcy są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z p. zmianami).

4. Niezależnie od gwarancji, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy przez 2 lata na zasadach uregulowanych w przepisach ust. z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.).

5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne w tym z tytułu rękojmi mogą być kierowane na:
- adres e-mail: reklamacje@babyspec.pl lub
- na adres Sprzedawcy - BABYSPEC ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa

6. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, adres Kupującego
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
d. opis wszelkich okoliczności uzasadniające reklamację.
e. dane kontaktowe zgłaszającego reklamacje (nr. telefonu, adres poczty @)



§ 5. Wymiana i zwrot towaru


1. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. przy zakupach wysyłkowych Klient ma prawo dokonania zwrotu zakupionego towaru w ustawowym terminie 14 dni bez podania przyczyny.

2. W celu dokonania wymiany lub zwrotu towaru zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. Klient powinien pobrać, wypełnić i przesłać do sprzedawcy formularz wymiany / zwrotu towaru Formularz do pobrania - tutaj.

3. Klient ma obowiązek bezpiecznie dostarczyć towar na adres sprzedawcy tj. BABYSPEC ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa

4. Koszt zwrotu rzeczy - w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru do Sprzedawcy

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego/Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy Babyspec

6. Sklep internetowy Babyspec dokona zwrotu płatności w terminie do 14 dni od daty otrzymania Oświadczenia z tym, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy na adres wskazany w Oświadczeniu

7. Sprzedawca oświadcza, że w przypadku odstąpienia od Umowy nie przyjmuje przesyłek „pobraniowych” od Klientów, w związku z tym towar zwracany z koniecznością zapłaty za niego przy odbiorze może być nieodebrany.



§ 6. Ochrona danych osobowych


1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych w celu obsługi zamówienia i realizacji wysyłki.

2. Poprzez złożenie zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych.

3. Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przy zachowaniu aktualnych wymogów bezpieczeństwa danych (w tym RODO)

4. Wszelkie kwestie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która stanowi integralną część regulaminu sklepu internetowego www.babyspec.pl

5. Polityka Prywatności jest dostępna pod następującym adresem: https://babyspec.pl/content/polityka-prywatnosci

§ 7. Zapisy końcowe


1. Regulamin jest częścią zawieranej umowy kupna – sprzedaży, a jego treść jest obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia zamówienia.

2. Złożenie zamówienia poprzez www.babyspec.pl oznacza akceptację postanowień tego regulaminu.

3 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego – właściciela sklepu internetowego BabySpec.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: