Regulamin  „#myBABYSPEC” w sklepie stacjonarnym BABYSPEC (obowiązuje od 01/06/2018r.)

I. INFORMACJE OGÓLNE. 

 1. Organizatorem programu „#myBABYSPEC” jest firma Soledo Adrian Walaszczyk z siedzibą przy ul. Kiedrzyńskiej 75/76 w Częstochowie.
 2. Miejscem realizacji programu „#myBABYSPEC” jest specjalistyczny sklep dziecięcy BABYSPEC przy ul. Kiedrzyńskiej 24/32 w Częstochowie.
 3. Uczestnikiem programu „#myBABYSPEC” może zostać każda osoba posiadająca „ Zaproszenie do #myBABYSPEC .
 4. Zaproszenie  wydawane jest bezpłatnie w  sklepie BABYSPEC przy ul. Kiedrzyńskiej 24/32 w Częstochowie lub innych punktach kolportażu.

II. RABATY  w sklepie stacjonarnym BABYSPEC. 

 1. Rabat powitalny.
 2. Rabat stały – społeczność  #myBABYSPEC .
 3. Inne negocjacje handlowe.
 4. Wyprzedaże,  promocje systemowe .

III. WARUNKI RABATOWANIA: 

 1. Rabat powitalny  - stały, w wysokości  3%.
 2. Rabat #myBABYSPEC – realizacja kategorii z tabeli:
  • Tabela  #myBABYSPEC posiada pięć kategorii.
  • Klient realizuje wybrane kategorie, zgodnie z ich treścią.
  • Klient potwierdza u sprzedawcy realizację wybranych kategorii.
  • Sprzedawca po weryfikacji – akceptuje nadając pieczątkę Babyspec w danej kategorii.
  • Każda zatwierdzona kategoria  to 1% dodatkowego stałego rabatu.
  • Maksymalna wartość dodatkowego rabatu #myBABYSPEC wynosi  5%.
 3. Rabat powitalny jest ogólnodostępny.
 4. Rabaty  #myBABYSPEC są realizowane za okazaniem zatwierdzonej karty #myBABYSPEC.
 5. Rabaty: powitalny i #myBABYSPEC  sumują się.
 6. Rabaty obowiązują przez cały czas trwania programu  #myBABYSPEC.
 7. Rabaty naliczane są od cen detalicznych, przy zakupach w sklepie stacjonarnym BABYSPEC, bez względu na ich częstotliwość,  ilość oraz wartość.
 8. Rabaty: powitalny oraz #myBABYSPEC nie łączą się z prowadzonymi wyprzedażami, promocjami oraz prowadzonymi innymi akcjami rabatowymi.
 9.  Inne negocjacje handlowe - w zależności od uwarunkowań - ustalane indywidualnie.
 10.  Wyprzedaże,  promocje, inne akcje rabatowe – wg. bieżącej komunikacji BABYSPEC.

IV. INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Program rabatowy „#myBABYSPEC” obowiązuje na czas  nieokreślony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub zakończenia programu w dowolnym jego momencie wraz z zachowaniem odpowiedniego terminu, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.
 3. Wszelką korespondencję  związaną z niniejszym regulaminem  prosimy kierować na adres: marketingsoledo@gmail.com

  Regulamin VOUCHER  RABATOWY BABYSPEC w szkole rodzenia PARKITKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Vouchera rabatowego jest  firma Soledo Adrian Walaszczyk z siedzibą przy ul. Kiedrzyńskiej 75/76 w Częstochowie.
 2. Miejscem realizacji  Vouchera rabatowego  jest specjalistyczny sklep dziecięcy BABYSPEC przy ul. Kiedrzyńskiej 24/32 w Częstochowie.
 3. Posiadaczem Vouchera rabatowego może zostać każda osoba posiadająca   „ Zaproszenie do szkoły rodzenia PARKITKA .
 4. Zaproszenie  wydawane jest bezpłatnie w szkole rodzenia PARKITKA, w  sklepie BABYSPEC przy ul. Kiedrzyńskiej 24/32 w Częstochowie lub innych punktach kolportażu.

II. WARUNKI REALIZACJI VOUCHERA RABATOWEGO

 1. Każde kompletne  Zaproszenie do szkoły rodzenia PARKITKA  posiada  Voucher rabatowy.
 2. Voucher rabatowy uprawnia do zniżki, w sytuacji gdy jest  potwierdzony pieczątką szkoły rodzenia PARKITKA
 3. Potwierdzony Voucher rabatowy otrzymuje podczas zajęć - każdy uczestnik szkoły rodzenia PARKITKA
 4. Potwierdzony Voucher rabatowy uprawnia do jednorazowej zniżki  10% na zakup :
  • - dowolnie wybranego wózka dziecięcego
  • - i/lub dowolnie wybranego fotelika samochodowego
 5. Rabat realizowany jest za okazaniem potwierdzonego Vouchera rabatowego.
 6. Wykorzystanie Vouchera rabatowego odbywa się poprzez  dokonanie promocyjnego zakupu w sklepie Babyspec i jest potwierdzane nadaniem pieczątki firmowej  sklepu na Voucherze.

III.   INFORMACJE  POZOSTAŁE

 1. Rabaty obowiązują na  czas nieokreślony, tj.  prowadzonej współpracy ze szkołą rodzenia PARKITKA.
 2. Rabat naliczany jest od cen detalicznych w sklepie Babyspec.
 3. Rabat wynikający z Vouchera rabatowego  nie łączy się  z innymi rabatami, wyprzedażami i promocjami prowadzonymi w sklepie BABYSPEC.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian lub zakończenia obowiązywania Vouchera Rabatowego z chwilą zakończenia współpracy ze szkołą rodzenia PARKITKA,   z zachowaniem odpowiedniego terminu, o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Wszelką korespondencję  związaną z niniejszym regulaminem  prosimy kierować na adres: marketingsoledo@gmail.com.

Regulamin programu „mybabyspec” (obowiązywał do 31.05.2018r.)

 1. Organizatorem programu „mybabyspec” jest firma Soledo Adrian Walaszczyk z siedzibą przy ul. Kiedrzyńskiej 75/76 w Częstochowie.
 2. Miejscem realizacji programu „mybabyspec” jest specjalistyczny sklep dziecięcy BABYSPEC przy ul. Kiedrzyńskiej 24/32 w Częstochowie.
 3. Uczestnikiem programu „mybabyspec” może zostać każda osoba posiadająca Kartę Uczestnika, uprawniającą do aktywowania VOUCHER-a o wartości 200 PLN.
 4. Karta Uczestnika wydawana jest bezpłatnie w siedzibie sklepu BABYSPEC przy ul. Kiedrzyńskiej 24/32 w Częstochowie lub innych punktach kolportażu.
 5. Warunkiem aktywowania VOUCHER-a jest zrealizowanie Karty Uczestnika,
 6. Zasady realizacji Karty Uczestnika:
  • Karta Uczestnika jest realizowana poprzez dokonywanie zakupów dowolnych produktów z asortymentu oferowanego przez BABYSPEC, takich jak: wózki dla dzieci, krzesełka do karmienia, samochody na akumulator, łóżeczka dziecięce i akcesoria, rowerki, hulajnogi, foteliki dla dzieci etc.
  • okres realizacji Karty Uczestnika wynosi 24 miesiące od daty pierwszego zakupu,
  • Karta Uczestnika zostaje zrealizowana w momencie gdy łączna wartość zakupów przekroczy 4000 PLN (cztery tysiące zł) brutto z zachowaniem zasad z pkt 6.
  • VOUCHER zostaje automatycznie aktywowany w chwili zrealizowania Karty Uczestnika zgodnie z zasadami z pkt 6.
 7. Aktywowany VOUCHER realizowany jest w wybrany przez klienta sposób:
  • uprawniona zniżka kwotowa przy zakupie,
  • wymiana na BON PODARUNKOWY o tej samej wartości,
 8. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę oraz wydaniu reszty przy zakupie.
 9. Ważność Vouchera wynosi 3 miesiące od daty jego aktywowania.
 10. Indywidualne i specjalne oferty cenowe, promocyjne, wyprzedażowe nie biorą udziału w programie.
 11. Czas trwania programu „mybabyspec” jest nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w dowolnym jego momencie wraz z zachowaniem odpowiedniego wyprzedzenia czasowego o czym poinformuje za pośrednictwem strony internetowej sklepu Babyspec.
 12. Wszelką korespondencję związaną z programem „mybabyspec” prosimy kierować na adres: marketingsoledo@gmail.com