w3c

w3c

Reklamacje

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, w tym z tytułu rękojmi, mogą być kierowane na adres: reklamacje@babyspec.pl.

W przypadku wysyłki towaru na adres sklepu:
- pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz reklamacji
- spakuj bezpiecznie produkt/-y i odeślij je przesyłką opłaconą z góry na poniższy adres:

BABYSPEC
ul. Krakowska 45
42-200 Częstochowa
W ciągu 14 dni dni po otrzymaniu przez nas paczki rozpatrzymy reklamację i przekażemy Ci informację zwrotną.

Wszystkie oferowane w sklepie produkty są fabrycznie nowe oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu. Oferowane produkty objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej.

Niezależnie od gwarancji, zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest dodatkowo odpowiedzialnością sprzedawcy przez 2 lata.
Pliki do pobrania

    pobierz: Reklamacja towaru - formularz reklamacyjny

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: